Perheyritys Pilkkoset Oy on toiminut varainhankintapalvelun luotettavana ja turvallisena kumppanina jo vuodesta 1988. Pilkkosetin varainhankintapalvelua hyödyntävät koululuokat, urheiluseurat, harrastusporukat ja yhdistykset. Pilkkoset tarjoaa monipuolisen valikoiman myytäviä tuotteita ja myyntityötä tukevan palveluportaalin ja varainkeruun organisoiminen ja toteuttaminen on tehty ryhmille mahdollisimman helpoksi mm. tukimateriaalien ja näytetuotteiden avulla.

Solmimme yhteistyösopimuksen Postituspoikien kanssa keväällä 2014. Sitä ennen olimme hoitaneet varastoinnin sekä tilausten lähetyksen itse vuoteen 2012 asti, kunnes ulkoistimme toiminnot Postituspoikia edeltäneelle logistiikkakumppanille muutaman vuoden ajaksi. Alun perin päädyimme ulkoistamaan logistiikkapuolen toiminnot, koska yrityksemme oli kasvanut siihen pisteeseen, että edessä oli joko muutto isompiin tiloihin ja uuden tilaustenkeruujärjestelmän kehittäminen tai palvelun osto ulkopuoliselta taholta. Päädyimme jälkimmäiseen vaihtoehtoon ja ratkaisu oli yrityksellemme täysin oikea.

Ensimmäinen logistiikkakumppanimme oli kuitenkin Pilkkosten kokoiselle yritykselle liian iso ja koimme, että he eivät olleet valmiita kuuntelemaan meitä ja toiveitamme, eikä vuoropuhelu heidän kanssaan toiminut riittävän hyvin.

Kun aloimme etsiä uutta logistiikkakumppania, ensimmäisenä vaatimuksena tulevaisuuden kumppanilta olikin ”isot korvat”. Toisin sanoen etsimme kumppania, jonka kanssa toteutuisi sujuva vuoropuhelu, keskinäinen arvostus ja ymmärrys sekä yhteinen tahtotila toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Valitsimme Postituspojat uudeksi logistiikkakumppaniksemme juuri näistä edellä mainituista syistä. Heti yhteistyön alkuun integroimme tilaus-, laskutus- ja varastojärjestelmämme ja automatisoimme kaikki toiminnot mahdollisimman pitkälle. Jo näillä toimenpiteillä pystyimme tehostamaan toimintaamme huomattavasti. Koko integraatioprosessi sujui erittäin hienosti.

Seuraavaksi Postituspojat muokkasivat keräilylinjastojaan niin, että tuotteidemme keräilystä saatiin aikaisempaan verrattuna todella nopeaa ja tarkkaa. Omalta osaltamme huomioimme linjaston vaatimukset esimerkiksi tuotepakkausten sekä pakkauslaatikoiden suunnittelussa siten, että ne soveltuivat linjastokeräilyyn mahdollisimman hyvin.

Koko tilaustenkeruuprosessia seurattiin alkuun erittäin tarkasti ja havaittuihin ongelmakohtiin puututtiin välittömästi. Pyrimme yhteistyössä löytämään molemmille osapuolille sopivat ratkaisut ja prosessia hiottiin väsymättä, kunnes lopputulos oli molempia tyydyttävä.

Näiden toimenpiteiden seurauksena esimerkiksi keräilyvirheet ovat pudonneet lähelle nollaa. Kiireisimpään aikaan marraskuussa 2015 kerättiin yhdellä linja-ajolla täysin ilman virheitä 48 000 tuoteyksikköä. Tällä on ilman muuta suora vaikutus asiakkaidemme tyytyväisyyteen ja oman asiakaslupauksemme toteutumiseen.

Asiakkaan näkökulmasta Postituspoikien tapa hoitaa logistiikkakumppanuutta on selkeä: meillä on oma Varastohotellin yhteyspäällikkömme, joka tuntee meidät ja toimintamallimme. Yhteydenpito on tästä syystä nopeaa ja joustavaa. Yhteistyön tuloksena olemme heränneet tarkastelemaan uusin silmin myös omia sisäisiä toimintamallejamme ja olemmekin saaneet paljon uusia kehitysideoita.

Postituspoikien kanssa yhteistyö on mutkatonta ja yrityksinä meitä yhdistää vahva halu jatkuvaan kehittämiseen. Koemme, että Postituspojat ovat aidosti kiinnostuneita asioistamme ja he ovat toteuttaneet kaikki yhteistyön alussa lupaamansa asiat vähintäänkin sataprosenttisesti. Myös asiakkaidemme näkökulmasta toimintamme eli varainhankinta ja retkirahoitus on yhteistyön tuloksena entistä luotettavampaa ja ammattimaisempaa. Suosittelemmekin Postituspoikia asiakaslähtöisenä ja joustavana logistiikka-alan ammattilaisena.

 

Matti Skutnabb
Pilkkoset Oy

www.pilkkoset.fi

 

 Pilkkoset