Metsä Tissue Oyj on suomalainen metsäteollisuusyritys, joka tuottaa pehmopaperituotteita, kuten wc- ja talouspaperia. Metsä Tissue on Euroopan johtavia pehmopaperin tuottajia kotitalouksien ja ammattilaisten tarpeisiin. Kokeneena paperinvalmistajana Metsä Tissue on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan sekä huomioimaan aina toimintansa yhteiskunnalliset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset.

Postituspojat on ollut tärkeä yhteistyökumppani Metsä Tissuelle jo viiden vuoden ajan. Päivittäistavarakaupan nopeatempoinen rytmi vaatii ripeää reagointia ja vuosien mittaan yhteistyömme on kehittynyt. POS-materiaalien varastointitehtävien lisäksi Postituspojat ovat olleet apunamme käsityötä ja nopeutta vaativissa ad hoc  -tehtävissä oman henkilökuntamme jatkeena. Olemme erityisesti olleet tyytyväisiä hyvään ja joutuisaan palveluun – harvinaisen ongelmatilanteen sattuessa se ratkaistaan heti ja vastaukset tulevat nopeasti. Varastojärjestelmä netissä on helppo ja selkeä käyttää ja päivitykset ovat aina ajan tasalla. Kontaktihenkilömme on ystävällinen ja reagoi aina nopeasti viesteihin. Palvelu on joustavaa ja räätälöidään tarpeen mukaan.

 

Terhi McDougall

Marketing Manager, Trade, Tissue
Finland & Baltics

www.metsatissue.com

 

Serla orava